OBVESTILO O ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA OPN MOL -ID

Od ponedeljka, 9.9.2019 do nedelje 20. oktobra 2019 Mestna občina Ljubljana zbira pobude za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana- izvedbeni del (OPN MOL ID).

 

Obvestilo o zbiranju pobud