10. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 10.06.2020 ob 18.00 uri, v dvorani  na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Kadrovske zadeve – potrditev  mandata  nadomestnemu članu Sveta
  2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  3. Aktivnosti med 9. in 10. sejo- prejeta -poslana pošta
  4. Poročilo predsednika
  5. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2019
  6. Izvrševanje finančnega načrta ČS Šmarna gora 2020
  7. Evidentiranje kandidatov za Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro
  8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

 

Seja bo potekala skladno s preventivnimi ukrepi in priporočili NIJZ.