15. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 03.03.2021 ob 18.00 uri, v dvorani na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

2. Aktivnosti med 14. in 15. sejo- prejeta -poslana pošta

3. Poročilo predsednika

4. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2020

a)Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)
b) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in proračunskih postavkah ter projektih (II/2.2.)
c) Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (II/1)

d) Poročilo o realizaciji izvedbenega načrta

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov