19. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 20.10.2021 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta ČS Šmarna gora,MOL
  2. Aktivnosti med 18. in 19. sejo – prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Izvrševanje finančnega načrta 2021 in rebalans II/2021
  5. Poplavna ogroženost Gameljščice
  6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta