20. REDNA SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

20. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 21. 9. 2017 ob 18.30 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 19. in 20. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Realizacija finančnega načrta za leto 2017
4. Poročilo predsednika sveta
5. Seznanitev z načrtom za ureditev dostopne poti za gramoznico Gameljne
6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov