JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA -GPE LJUBLJANA 2015-2024

V dneh od 01.07.2015 do 14.07.2015 poteka v prostorih Zavoda za gozdove  Slovenije- OE Ljubljana, Tržaška c. 2, Ljubljana javna razgrnitev OSNUTKA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE LJUBLJANA ZA UREDITVENO OBDOBJE 2015-2024, ki zajema področje zahodnega dela Mestne občine Ljubljana (od Šmarne gore do sotočja Save z Ljubljanico oziroma do Sostrega) ter del. k.o. Stanežiče, ki…