21. redna seja bo v sredo, 02.02.2022 ob 18.00 uri na sedežu ČS Šmarna gora, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 20. in 21. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa ČS za leto 2021:

          -poročilom o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

          – poročilom o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in proračunskih  postavkah ter projektih (II/2.2.)
– poročilom o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (II/1.)

          – poročilom o realizaciji izvedbenega načrta

  1. Obravnava izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov  ČS Šmarna gora vezanih na izvrševanje finančnega načrta  za leto 2022
  2. Seznanitev z registrom tveganj za leto 2022
  3. Seznanitev s predlogi prioritetnih nalog na področju varnosti v prometu za leto 2022
  4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta