Seja bo v sredo, 08.6.2022 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 22. redne in 7. izredne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 22. in 23. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Dan ČS
  5. Evropski teden mobilnosti 2022
  6. Izvrševanje finančnega načrta 2022
  7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov