Na sedežu KPL d.d. ,Tbilisijski 61 , lahko meščani in meščanke Ljubljane, vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje.

Posamezniki se morajo ob prevzemu soli izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, ter s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.