Mestna občina Ljubljana (MOL ) je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS), s katero  želi meščanom Ljubljane in njenim obiskovalcem ponuditi še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti, hkrati pa ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno.Prva spletna javna razprava, namenjena  zbiranju mnenj o obstoječih prometnih ureditvah in dajanju pobud za njihovo izboljšanje, se je zaključila 11. januarja 2017.

Druga javna spletna razprava, ki zajema preverjanje vizije omenjene strategija poteka do 23. januarja 2017, na portalu http://cpmol.projekti.si.  Na tem mestu so na voljo tudi vse ključne informacije o CPS.

Širši javnosti je na strani https://www.1ka.si/a/112355, namenjena tudi spletna anketa, s  katero  želi MOL  do sredine februarja preveriti vrednote in stališča javnosti glede prometa v Ljubljani ter pridobiti mnenje o že izvedenih ukrepih.

 

Več  na http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/107921/detail.html