Pomoč Mestne občine Ljubljana prebivalcem poplavljenega območja pri sanaciji posledic

–          praznjenje greznic je brezplačno do 5 m3. Praznjenje greznic naročite na brezplačni modri številki 080 86 52 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7. – 20. ure.

–          izredni odvoz kosovnih odpadkov bo izvedla SNAGA. Odpad odložite na običajen način. Odvoz bo izveden v nekaj dneh.  Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 477 96 00.

–          pomoč pri črpanju vode iz objektov prijavite Javni gasilski službi MOL na telefonsko številko  112

 

 

Dodajamo še nekaj  spletnih povezav, na katerih najdete podrobnejše vremenska  opozorila in podatke o vodostajih:

 

Vode – opozorila http://www.arso.gov.si/vode/opozorila/

Podatki o vodostaju Ljubljanice: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H07_g_1.html

Podatki o vodostaju Iške (http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H20_g_30.html)

Podatki o vodostaju Gradaščice (http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/H08_g_1.html ), Mali graben, Glinščica upadajo.

 

Vremenska opozorila: http://www.meteo.si/met/sl/warning/

Radarska slika padavin: http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/radar.html