V dneh od 01.07.2015 do 14.07.2015 poteka v prostorih Zavoda za gozdove  Slovenije- OE Ljubljana, Tržaška c. 2, Ljubljana javna razgrnitev OSNUTKA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE LJUBLJANA ZA UREDITVENO OBDOBJE 2015-2024, ki zajema področje zahodnega dela Mestne občine Ljubljana (od Šmarne gore do sotočja Save z Ljubljanico oziroma do Sostrega) ter del. k.o. Stanežiče, ki spada pod občino Medvode.

Lastniki gozdov in širša zainteresirana javnost si v navedenih dneh lahko ogledate osnutek načrta ter podate mnenja in pripombe.

Vsa gradiva so na vpogled tudi na spletnih straneh: http:www.mkgp.gov.si 

 

Javna obravnava bo v TOREK, 07.07.2015 ob 17. uri v prostorih Doma krajanov Dravlje, Draveljska 44, Lj.