Občani Mestne občine Ljubljana lahko ob predložitvi osebnega dokumenta prevzamejo do 15 kg posipnega materiala, namenjenega za posip ob sneženju in poledici.

Prevzem je možen na sedežu Podjetja KPL, Tbilisijska 61, vsak delovni dan med 7. in 15. uro.