Mestna občina Ljubljana poziva vse lastnike gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih poteh in občinskih cestah ter drugi komunalni infrastrukturi, naj drevje in grmičevje ustrezno znižajo in prirežejo.

Pojav velike količine žleda po vsej Sloveniji je tudi priložnost, da ponovno pozovemo lastnike vseh gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih poteh in občinskih cestah ter drugi komunalni infrastrukturi, da drevje in grmičevje ustrezno znižajo in prirežejo. V primeru večje količine snega in žledu namreč lahko pride do ovirane prevoznosti javnih poti in občinskih cest, saj veje lahko ogrožajo pešce na pločnikih, voznikom poslabšujejo preglednost in varno vključevanje v promet.

Mestna občina Ljubljana zato lastnike dreves in grmičevja poziva, da le-te uredi tako, da v primeru nenadnega poslabšanja vremena ne bodo ogrožali javnega prometa, sosednjih nepremičnin in javne infrastrukture.

Meščane MOL obveščamo, da vsa podrta ali nagnjena drevesa z zasebnih površin, zaradi katerih so javne ceste popolnoma ali delno neprevozne, koncesionar odstranjuje do te mere, da omogoči normalno prevoznost ceste. Nevarna drevesa bo koncesionar obrezal, odpadle veje pa bo vrnil nazaj na zasebne površine, na katerih drevesa rastejo.