Spoštovane krajanke in krajani,

vabimo Vas na  razširjeno sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora ob Dnevu Četrtne skupnosti, ki bo   v sredo, 8.5.2016 ob 17.00 uri,

v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7.

 

DNEVNI RED:

1. Slavnostna otvoritev in  nagovor

2. Kulturni program in podelitev priznanja

3. Iz zgodovine ČS Šmarna gora – Vila ob Gameljščici ( Jure Šilc)

4. Predstavitev dejavnosti Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo MU MOL

5. Varnostno poročilo – ( vodja varnostnega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec);

6. Poročilo o delu gasilskih društev

7. Pregled dela ČS Šmarna gora v mandatu 2014 –  2018 in plan dela v mandatu 2018-2022

8. Vprašanja in pobude krajank in krajanov