24. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 07.3.2018 ob 18.00 uri na sedežu ČS,Pločanska 8.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
2. Aktivnosti med 23. in 24. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Poročilo predsednika sveta
4. Zaključni dokumenti finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2017 ( poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta)
5. Finančni načrt ČS Šmarna gora za leto 2019 in Plan malih del za leto 2019
6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov