8. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 13.11.2019 ob 18.00 uri na sedežu ČS,Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.Potrditev zapisnika 7. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
2.Aktivnosti med 7. in 8. sejo- prejeta poslana pošta
3.oročilo predsednika
4.Izvrševanje finančnega načrta za leto 2019
5.Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta