Slavnostna seja Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora z občankami in občani ob prazniku Četrtne skupnosti bo

 v četrtek, 5.5.2016 ob 17.30 uri, v prostorih OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7.

DNEVNI RED:

1. Slavnostna otvoritev in  nagovori;

2. Kulturni program;

3. 150 letnica osnovnega šolstva v  ČS Šmarna gora – (dr. Jurij Šilc);

4. Pregled dela ČS Šmarna gora v obdobju april 2015 – april 2016 in poudarki za delo  v prihodnje (parkirišče Tacen, Cesta skozi Šmartno, komunalna ureditev kanalizacija, meteorne  vode, elektro napeljave, javna razsvetljava, vodovodno omrežje…) na območju ČS;

5. Predstavitev plana JP Energetika Ljubljana (JP Energetika Ljubljana namerava v letih 2016 in  2017 na območju naše ČS izvesti večja investicijska dela na področju plinske napeljave, zato ste marsikateri  že prejeli na dom  tudi dopise vezane na to tematiko in želja je da iz prve roke izveste s strani predstavnikov JP Energetika o njihovih načrtih);

6. Predstavitev Mestnega redarstva in problematike nedovoljenega  parkiranja v naši ČS (prisoten bo predstavnik vodstva MR ter mestni redar, ki opravlja naloge vodje četrtnega okoliša Šmarna gora, zato bo dana tudi  možnost postavljanja vprašanj na to temo);

7. Varnostno poročilo – (vodja varnostnega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec);

8. Pregled aktivnosti treh prostovoljnih gasilskih društev v naši ČS v letu 2015    (predstavljena bo na  statistična obdelava posredovanj gasilskih društev v našem okolišu in  podani napotki za vaše preventivno delovanje, ki zmanjša nevarnosti);

9. Vprašanja in pobude krajank in krajanov

 

 

Vabljeni