Na podlagi dovoljenja , ki ga je izdal Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, bo od 23.9.2021 do najkasneje 09.10.2021 zaradi izgradnje NN elektro priključka za nove stanovanjske objekte »Tacenski vrtovi« – faza 9, zapora in prekop javne prometne površine POT NA GORO – v območju med Tacensko cesto in objektom Pot na goro s h. št. 9. Investitor del je Tacenski vrtovi, d.o.o., pooblaščeni izvajalec del pa Biger d.o.o.

Promet bo urejen izmenično s semaforjem, v času prometnih konic pa bo vzpostavljeno ročno urejanje prometa.