Na podlagi dovoljenja, ki ga je izdal Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL bo zaradi izgradnje vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih priključkov za stanovanjske objekte “Tacenski vrtovi” zapora  na Thumovi ulici- v območju med objektoma s h. št. 21-23.