13. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 02.12.2020 ob 17.30 uri, v dvorani, na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 12. in 13. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Zaključek izvrševanja FN ČS Šmarna gora za leto 2020- sejnine
  4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta