Svet četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2022 – 2026 sestavljajo:

 • Katarina BINDER BISTAN
 • Primož BURGAR – predsednik
 • Renata JERNEJC
 • Janez KOŽELJ
 • Boštjan LAH
 • Nataša LIPOVEC – podpredsednica
 • Bojan MAJIČ
 • Franc MAROLT
 • Alenka PIRJEVEC
 • Marko RAMOVŽ
 • Stanislav ARTELJ
 • Alojz SUHOVERŠNIK – podpredsednik
 • Marjeta TOMŠIČ MATIĆ