14. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 07.01.2021 ob 18.00 uri v dvorani, na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1.  Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2.  Aktivnosti med 13. in 14. sejo- prejeta -poslana pošta
  3.  Poročilo predsednika
  4.  Izvedbeni načrt ČS in register tveganj za leto 2021
  5. Seznanitev z izvlečkom iz osnutka Odloka o proračunu MOL za leti 2022 in 2023
  6. Obravnava in sprejem predlogov finančnih načrtov ČS in  predlogov Planov malih del za leti 2022 in 2023
  7. Predlogi investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov za potrebe Četrtne skupnosti ŠG, v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, MU
  8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta