16. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v SREDO, 9. 11. 2016 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

1.       Potrditev zapisnika 15. redne  seje  Sveta  ČS Šmarna gora, MOL
2.      Aktivnosti med 15. in 16. sejo- prejeta in poslana pošta

3.      Poročilo predsednika sveta

4.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov