16. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 05.05.2021 ob 18.00 uri, v dvorani na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

2.  Aktivnosti med 15. in 16. sejo- prejeta -poslana pošta

3.  Poročilo predsednika

4.  Izvrševanje finančnega načrta za leto 2021 – sprememba izvedbenega načrta

5.  Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta