17. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v SREDO, 18. 01. 2017 ob 18.30 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika 16. redne in 5. izredne seje Sveta ČS Šmarna gora, MOL

2.  Aktivnosti med 16. in 17. sejo- prejeta in poslana pošta

3.  Izvedbeni načrt ČS Šmarna gora za leto 2017 in register tveganj

4.   Poročilo predsednika sveta

5.  Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov