18. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 07.03.2017 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.      Potrditev zapisnika 17. redne   seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2.      Aktivnosti med 17. in 18. sejo- prejeta in poslana pošta

3.      Zaključni dokumenti finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2016

4.      Seznanitev s projektom “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljansko polje in Barje: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL”

5.      Priprave na izvedbo Dneva ČS

6.      Poročilo predsednika sveta

7.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta