bo v četrtek, 16.9.2021 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov – 17. redne, 4. in 5. izredne Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 17. in 18. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Sprememba Finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2022 in leto 2023
  5. Izvrševanje finančnega načrta 2021
  6. Poplavna ogroženost Gameljščice
  7. Seznanitev s predpisom in z obveznostmi ter postopki , ki jih imajo kot člani sveta v primeru nasprotja interesov
  8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta