19.  seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 6.6. 2017 ob 18. uri v sejni sobi na sedežu ČS Šmarna gora, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.      Potrditev zapisnika 18. redne, 6. in 7. izredne   seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2.      Aktivnosti med 18. in 19. sejo- prejeta in poslana pošta

3.      Komunalne zadeve na območju ČS

4.      Realizacija finančnega načrta za leto 2017

5.      Poročilo predsednika sveta

6.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov