bo v torek, 16.11.2021 ob 18.00 uri, na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne in 6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 19. in 20. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Zaključek izvrševanja finančnega načrta 2021
  5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta