21. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 08.novembra 2017 ob 18.00 uri v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 20. redne in 8. izredne seje Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 20. in 21. sejo- prejeta in poslana pošta
  3. Poročilo predsednika sveta
  4. Dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica-gameljne- za vzhodni del ŠG-471
  5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov