24. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 01.9.2022 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 23. in 24. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Dan ČS
  5. Rebalans 2022 in spremembe finančnega načrta 2023
  6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta