26. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 5.6.2018 ob 17.30 uri, na sedežu ČS Šmarna gora, Pločanska 8.

DNEVNI RDEČ:

  1. Potrditev zapisnika 25. seje in 11. izredne seje Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 25. in 26. sejo- prijeta v poslani pošti
  3. Poročilo predsednika sveta
  4. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR)
  5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
  6. Razno