27. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 11.9.2018 ob 18.00 uri, na sedežu ČS Šmarna gora, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1.  Potrditev zapisnika 26. seje in 12. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2.  Akcija »Očistimo Slovenijo«
  3.  Aktivnosti med 26. in 27. sejo- prejeta in poslana pošta
  4.  Poročilo predsednika sveta
  5.  Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta