3. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 15.02.2023 ob 19.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED: 

  1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med obema sejama – prejeta /poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Seznanitev s finančnim načrtom ČS Šmarna gora za leto 2023
  5. Izvedbeni načrt in Register tveganj za leto 2023
  6. Problematika ekoloških otokov na območju ČS
  7. Priprava predlogov prioritetnih nalog 2022-2026
  8. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta in občanov