3. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 13.2.2019 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. Redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 1. in 3. sejo- prejeta posłana pošta

3. Poročilo predsednika

4. Izvedbeni načrt ČS za leto 2019

5. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2018

6. Prioritetne naloge 2019-2022

7. Priprave za izvedbo Dneva ČS

8. Predlogi za obnovo spomenikov in spominskih obeležij v upravljanju MOL

9. Obvoznica Gameljne

10. Pobude, predlogi in  vprašanja članov sveta