4.redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 22.3.2023 ob 19.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 3. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  1. Aktivnosti med obema sejama – prejeta /poslana pošta
  2. Poročilo predsednika
  3. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2022
  4. Predlogi prioritetnih nalog 2022-2026
  5. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta in občanov