4. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 20.3.2019 ob 18.00 uri na sedežu ČS,Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 3. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  1. Aktivnosti med 3. in 4. sejo- prejeta poslana pošta
  2. Poročilo predsednika
  3. Dan ČS
  4. Komunalne zadeve
  5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta