5. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 24.4.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnikov 4. redne in 1. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  2.  Aktivnosti med 4. in 5. sejo- prejeta poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Izvrševanje finančnega načrta 2019 -Dan ČS
  5. Program usposabljanja prebivalcev – oblikovanje predlogov, ki obremenjujejo okolje na območju ČS Šmarna gora
  6. Evropski teden mobilnosti 2019
  7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta