6. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 07.6.2023 ob 19.00 uri na sedežu ČS,Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 5. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med obema sejama – prejeta /poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Priprava za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2023
  5. Priprava finančnih načrtov ČS Šmarna gora in planov malih del za leto 2024 in 2025
  6. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta in občana za omejitev hitrosti na Židankovi ul.