6. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 11. 9.2019 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1.      Potrditev zapisnikov 5. redne ter 2. in 3.  izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  2.      Aktivnosti med 5. in 6. sejo- prejeta poslana pošta
  3.       Poročilo predsednika
  4.       Priprava predlogov za Plan malih del za leti 2020-2021in oblikovanje finančnega načrta ČS za leti 2020 in 2021
  5.       Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov