7. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 30.8.2023 ob 18.00 uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 6. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  1. Aktivnosti med obema sejama – prejeta /poslana pošta
  2. Poročilo predsednika
  3. Informacija o zbiranju predlogov za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL
  4. Realizacija FN 2023
  5. Sprememba plana malih del za leto 2024 in 2025
  6. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta