8. izredna seja Sveta ČS Šmarna gora, bo v četrtek, 19.10.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi, na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN ) MOL-strateški in izvedbeni del
  2. Razno