9. seja ČS Šmarna gora bo v sredo, 22.1.2020 ob 17.30 uri na sedežu ČS,Pločanska 8.

 

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 8. in 9. sejo- prejeta poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Izvedbeni načrt ČS in register tveganj za leto 2020
  5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta