DEFIBRILATOR LAHKO REŠI ŽIVLJENJE V PRIMERU ZASTOJA SRCA

Ste že kdaj slišali za defibrilator? Ali veste, kaj je najbolj pogost vzrok smrti v Sloveniji?

Po javno objavljenih podatkih zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5 do 6 ljudi. Zastoj srca se lahko »pozdravi« le s sunkom električnega toka, ki ga s pomočjo defibrilatorja spustimo skozi srce. Defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki samodejno zazna motnjo srčnega ritma. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje.

Mestna občina Ljubljana je  v letošnjem letu nabavila več kot 40 avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). Defibrilatorji so postavljeni na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in vsakemu javno dostopni 24 ur, za uporabo pa so enostavni. Slediti je treba zgolj napotkom, ki jih defibrilator daje zvokovno v slovenskem jeziku za vsak korak posebej.

Prebivalce Četrtne skupnosti Šmarna gora obveščamo, da sta defibrilatorja nameščena na objektih na  lokaciji:

Pločanska 8 (Dom gasilcev in krajanov)

Defibrilator-Pločanska 8 -montaža 23.5.2014

in Srednje Gameljne 50 (objekt, v katerem je knjižnica).

Defibrilator- Gameljne 004

 

 

Za varno rabo defibrilatorja je izjemno pomembno, da se čim več ljudi seznani z rokovanjem in uporabo tega aparata, zato bo Služba za lokalno samoupravo, MU,MOL v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije organizirala krajše delavnice, na katerih bodo udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja in  pravilna raba defibrilatorja.

Usposabljanje bo namenjeno predvsem občanom, ki živijo v bližini postavitve  defibrilatorja.  Delavnice bodo v jesenskem času, o terminih in kraju izvedbe vas bomo obvestili preko lokalnega glasila, glasila Ljubljana in obvestil v oglasnih vitrinah.

 

LJUBLJANA SRCU PRIJAZNO MESTO