V kletni dvorani Slovanske knjižnice v Ljubljani, na Einspielerjevi 1 bo v torek, 12. aprila 2016 ob 19. uri v okviru domoznanskih filmskih večerov 2016, predstavljen film z naslovom “Domače obrti na Slovenskem (1993) ” v režiji Igorja Koširja. Po ogledu filma bo še predavanje “Sodarstvo v Tacnu- obrt, ki bi morala v kraju preživeti, a ni”.

Sodarstvo ali “pintarstvo” je v Tacnu živelo in slovelo vse od 18. do konca 20. stoletja. O poklicu in njegovem kulturnozgodovinskem pomenu bo spregovoril dr. Jurij Šilc.

Na ogled je tudi tematska razstava Slovanske knjižnice.

 

VLJUDNO VABLJENI!