MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO je posredovalo uraden odgovor glede  računov za elektriko oškodovancem v avgustovskih poplavah, ki je sledeč:

» Škodo popisujejo občinske komisije za popis škode, do 22. septembra 2023. Podatke iz obrazcev bodo vnesli v spletno aplikacijo Ajda.

Iz te zbirke podatkov bo podatke o oškodovancih, na podlagi intervencijskega zakona, pridobil distribucijski operater, v njegovo bazo pa imajo dostop dobavitelji električne energije. Predvideno je, da bodo dobavitelji prostovoljno znižali ceno električne energije za prizadeta gospodinjstva, ko bodo vedeli, komu, in sicer od 4. avgusta naprej. Ker postopek popisa škod terja svoj čas, bodo računi za avgust morda še visoki, a bo pozneje izveden poračun.

 Znižanje omrežnine in prispevkov za te gospodinjske odjemalce trenutno ni predvideno.Če so objekti popolnoma uničeni, je v interventnem zakonu določeno, da oškodovanci računa za elektriko, do ponovne priključitve, sploh ne bi prejemali. Ta člen velja za vse odjemalce, gospodinjske in negospodinjske.

 Tudi tu se zaradi trajanja popisa škode utegne zgoditi, da bo kdo račun vseeno dobil, a bo ta račun pozneje preklican.«

 

 

 

 

Vzpostavljena je tudi klicna številka 114, za informacije, vezane na poplave 2023.