Na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana, v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure)  poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta 184 Pod Šmarnogoro (OPPN 184 Pod Šmarno goro). Gradivo je razgrnjeno od 24. 6. 2022 do 25. 7. 2022.

 

Gradivo je razgrnjeno tudi v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana,v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 6. 7. 2022, ob 17. uri, v dvorani Doma krajanov Gameljne, Srednje Gameljne 50, Ljubljana Šmartno.

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN 184 Pod Šmarno goro