Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL (OPN MOL ID) in OKOLJSKEGA POROČILA K ČETRTIM SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID

Trajanje razgrnitve: od torka, 01.6. do srede 30.06.2021

Lokacije javne razgrnitve:

  • spletna stran http://www.ljubljana.si/
  • Oddelek za urejanje prostora MOL,Poljanska c. 28: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure
  • Četrtne skupnosti – v delih za območje posamezne ČS v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30. do 12. in 13. do 17. ure, ob petkih od 8.30 do 12. ure

Pripombe in predlogi se lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve preko elektronskega spletnega obrazca s spletne strani e-razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na spremembe in dopolnitve OPN MOL ID ( morebitnih novih pobud se ne sprejema v obliki pripomb).

 

Javna obravnava bo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska c.18,Ljubljana, 22. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora,Šiška in Dravlje

Javna obravnava bo potekala skladno z ukrepi za preprečevanja širjenja okužb.V primeru, da javne obravnave ne bi bilo mogoče izvesti zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, bodo morebitne spremembe objavljene.