Po končanih spletnih javnih razpravah Mestna občina Ljubljana organizira še 5 javnih razprav  z občani in drugimi zainteresiranimi deležniki. Na teh dogodkih bodo udeleženci na različne zemljevide vnašali konkretne ukrepe, s katerimi želijo še izboljšati promet v Ljubljani.

Udeleženci vsake javne razprave bodo obravnavali urejanje prometa v enem izmed delov Ljubljane, v navedena območja pa so vključene  okoliške četrtne skupnosti.

Predvidena so naslednja srečanja:

• Bežigrad, 6. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Bežigrad na Vojkovi 1; javna razprava se nanaša na urejanje prometa za Bežigradom, kar vključuje naslednje četrtne skupnosti: ČS Bežigrad, ČS      Posavje, ČS Črnuče;
• Center, 9. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Center na Štefanovi 9; javna razprava se nanaša na urejanje prometa v širšem mestnem središču, kar vključuje celotno območje ČS Center;
• Moste, 16. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Moste na Preglovem trgu 15; javna razprava se nanaša na urejanje prometa v Mostah, kar vključuje naslednje četrtne skupnosti: ČS Jarše, ČS Moste, ČS Golovec, ČS Polje, ČS Sostro.
Šiška, 23. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Dravlje na Draveljski 44; javna razprava se nanaša na urejanje prometa v Šiški, kar vključuje naslednje četrtne skupnosti: ČS Šiška, ČS Dravlje, ČS Šentvid, ČS Šmarna gora.